2ο Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας

Νόμοι – Εγκύκλιοι

Νόμοι – Εγκύκλιοι

5. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας

8. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο

 Α.  Π.Δ. 8/1995 
 Β. Π.Δ. 121/1995
 Γ. Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996
 Δ. Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008

9.  Επιλογή Σημαιοφόρων
13. Εισοδηματική Ενίσχυση οικογενειών
 Α.  Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010
 Β.  Ν. 3016/17-5-2002
 Γ.  Ν. 3879/21-9-2010
14. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου   
                                                                                         
19. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές
 

 Β.  107632/Γ7/2-10-2003

30. Συνεδριάσεις Συλλόγου διδασκόντων – παιδαγωγικές συναντήσεις – έλεγχος προόδου – συνεργασία με γονείς
 Α. Προεδρικό Διάταγμα 201
 Β. Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002